זכויות ציבוריות

זכות ציבורית למונית הידועה גם כמספר מונית או 'מספר ירוק', היא הרישיון אשר מעניקה המדינה להפעלת מונית.
בקשה לרישיון להפעלת מונית מופנית לועדת המוניות של משרד התחבורה ועלותו כ- 246,000 ש"ח. ישנם מספר תנאים לקבלת מספר זכות ציבורית:
אזרחים מגיל 18 ומעלה תושבי ישראל, שמלאו טופס בקשה לרישיון להפעלת מונית בצירוף תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים ותשלום אגרת רישום. בנוסף, יש להציג גיליון הרשעות תעבורה מהמשטרה המוכיח שאין עבירות העלולות למנוע את קבלת הרישיון.
חברה או תאגיד יגישו בקשה לקבלת מספר זכות ציבורית בשם התאגיד בצירוף עותק תעודת רישום התאגיד, אישור מרשם החברות המפרט את שמות בעלי התאגיד או מנהליו ומורשי החתימה, עותק של החלטת התאגיד בדבר הגשת הבקשה לרישיון להפעלת מונית, כמו גם, אישור על כך שבעלי/מנהלי התאגיד הם אזרחים תושבי ישראל.

את המסמכים והאישורים הרלוונטיים יש להגיש במזכירות ועדת המוניות. תהליך האישור אורכו כחודשיים וכולל לעיתים את הזמנת מגיש הבקשה לדיון בוועדה לטובת בירור פרטים. במידה והבקשה מאושרת היא מועברת למנהל מדור המוניות לצורך הפקת הרישיון ושובר האגרה לתשלום הרישיון נשלח לאחר כחודשיים והוא מתעדכן בכל רבעון.
למעשה, הזכות מהווה תנאי הכרחי לצורך הפעלת מונית בישראל ועל כן כל נהג מונית זקוק לזכות ציבורית שתהיה בבעלותו או תחת רשותו בשכירות. עד למכירת הזכות הציבורית או העברתה, נותרת הזכות בידי בעליה, ללא הגבלת זמן כלשהי.
 

זכות ציבורית להשכרה - נכס להשקעה


הזכות הציבורית נפרדת מרישיון הנהיגה למונית ואין צורך שבעל זכות ציבורית יהיה גם בעל רישיון כאמור. החוק מתיר להציע זכות ציבורית למונית להשכרה ועל כן רשאים בעלי זכות להשכיר את הזכות הקנויה להם לנהג מונית בעל רישיון מתאים, אשר יפעיל בפועל את המונית. בשל העלות החד פעמית הגבוהה של הוצאת הזכות וכן ההליך הבירוקרטי אשר אורך מספר חודשים, נהגי מונית רבים בוחרים באפשרות השכירות גם בהסדרים הנמשכים לעיתים שנים ארוכות. במצבים אלה, הזכות משמשת עבור בעליה כנכס להשקעה והיא מפיקה לו הכנסות קבועות ויציבות. 
 

זכות ציבורית למכירה - מכירת מספר מונית


מכירת מספר מונית או מכירת זכות ציבורית לרוב מתבצעת על ידי בעל הזכות הציבורית, אשר רשאי למכור אותה לאחר, העומד בקריטריונים המנויים בחוק לעניין הבעלות בזכות. לאחר קבלת האישור ממשרד התחבורה ניתן לבצע את מכירת הזכות הציבורית והעברת הבעלות על הזכות באופן רשמי. העברתה של זכות ציבורית למונית מבטלת את זכותו של בעל הזכות הקודם והופכת את הרוכש לבעלים החוקי והרשמי של הזכות. לרוב מחיר זכות ציבורית למונית בשוק הפרטי זול לעומת אפשרות קניית זכות ציבורית למונית ישירות מהמדינה. אולם, מדובר בשוק חופשי ועל כן אופי העסקה הוא אינדיבידואלי ותלוי בהסכמות בין המוכר לקונה. רוכשים רבים הם נהגי מוניות אשר עבדו במשך תקופה מסוימת עם זכות ציבורית בשכירות ולאחר שהרוויחו את הסכום הנדרש מעוניינים להשתחרר מכבלי השכירות ולהיות בעלי זכות בעצמם. במקרים אחרים מדובר ברוכשים לצורכי השקעה.
 

ביהודה מזרחי סוכנות מורשה למניות סקודה ופולקסוואגן, אנו מציעים לא רק השכרה או שכירת זכות ציבורית למונית, אנו אף קונים ומוכרים זכויות ציבוריות.
 

מימון לרכישת זכות ציבורית


לידיעתך, ביהודה מזרחי סוכנות מורשה למניות סקודה ופולקסוואגן ניתן לקבל הלוואה לרכישת זכות ציבורית באמצעות חברת פמה מימון לרכב.
ישנם כמה מסלולים להצעת מימון לרכישת זכות ציבורית או שעבוד זכות ציבורית קיימת:

1) פריים +6.25%
2) 8% צמוד מדד 
3) 10% קבוע לכל התקופה 


* תעריפי הריבית משתנים מעת לעת.
* המימון בכפוף לאישור ולתנאים של הגורם המממן. 
* לכל תשלום ייתווספו דמי גביה וביטוח בחיים.
* התנאים הסופיים והנתונים נקבעים ביום חתימת החוזה.


יהודה מזרחי סוכנות מורשה למניות סקודה ופולקסוואגן מייצגת מאות בעלי זכויות ציבוריות ( בעלי מספרים) ובכך עוזרת להם וחוסכת להם את כל ההתנהלות מול נהג המונית (תשלומים קנסות וכו').

לפרטים:

אדי - 03-6825797

(זכות ציבורית/מספר ירוק למונית)

 

 

תיאום פגישה ונסיעת מבחן

השאירו את הפרטים שלכם ונציג שלנו ייצור עמכם קשר בהקדם לתיאום.

זכות ציבורית


קנייה, מכירה, השכרה

השאירו את הפרטים שלכם ונציג שלנו ייצור עמכם קשר בהקדם לתיאום.